Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
7/21/2021
Ngày 09/07/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất...
Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu X1 thôn Lê Xá, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (Đợt 1)
7/20/2021
Ngày 10/07/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia có thông báo số 462/2021/CV về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu X1 thôn Lê Xá, xã Mai...
Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất tại xã Hương Sơn và xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
7/15/2021
Ngày 05/07/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất...
21/07/2021
Ngày 09/07/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất...
20/07/2021
Ngày 10/07/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia có thông báo số 462/2021/CV về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu X1 thôn Lê Xá, xã Mai...
15/07/2021
Ngày 05/07/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất...
14/07/2021
Ngày 05/07/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất...
11/07/2021
Ngày 28/06/2021, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt có thông báo số 56/2021/TB-ĐGLV về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X4, X6 thôn Nguyên Khê,...
09/07/2021
Ngày 28/06/2021, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt có thông báo số 55/2021/TB-ĐGLV về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5 thôn Hương Trầm, xã...
19/06/2021
Ngày 10/06/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia có thông báo số 354/2021/CV thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đất C33,...
18/06/2021
Ngày 10/06/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia có thông báo số 355/2021/CV thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Hoàng...
Công bố giá vật liệu các tỉnh thành
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Cát xây Cát xây 71000.0000
Cát xây Cát xây Cát xây 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Cát xây Cát xây 71000.0000
Cát xây Cát xây Cát xây 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Nội thành Hà nội m3 71000.0000
Cát xây Ngoại thành Hà nội m3 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Đối tác
Đất xanh Thăng Long KC
Tome VietY
Sunco Jotun
Bạn cần hỗ trợ?