Đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
1/30/2021
Ngày 13/01/2021, Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu có thông báo số 08/TB-ĐGLC về việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X2...
Đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X1 thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
1/30/2021
Ngày 13/01/2021, Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu có thông báo số 08/TB-ĐGLC về việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X1...
Đấu giá quyền sử dụng đất ở một số xã thuộc thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
1/20/2021
Đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã Hoa Sơn, xã Quảng Phú Cầu, xã Trường Thịnh, xã Đại Hùng, xã Tảo Dương Văn, xã Đại Cường, xã Lưu Hoàng, thị trấn...
20/12/2020
Ngày 04/12/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP Hà Nội có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng của 06 thửa đất nông nghiệp sử...
20/12/2020
Ngày 01/12/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 25 thửa đất đấu giá tại khu đất...
19/12/2020
Ngày 04/12/2020, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc giá có thông báo số 595/2020/CV thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại lô đất...
19/12/2020
Ngày 04/12/2020, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc giá có thông báo số 594/2020/CV thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại lô đất...
18/12/2020
Ngày 03/12/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì có thông báo số 223/TB-BQLDAĐTXD thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất để...
Công bố giá vật liệu các tỉnh thành
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Cát xây Cát xây 71000.0000
Cát xây Cát xây Cát xây 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Cát xây Cát xây 71000.0000
Cát xây Cát xây Cát xây 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Nội thành Hà nội m3 71000.0000
Cát xây Ngoại thành Hà nội m3 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Đối tác
Đất xanh Thăng Long KC
Tome VietY
Sunco Jotun
Bạn cần hỗ trợ?