STT Tiêu đề Tình/TP Thời gian Tài liệu
{{((page-1) * page_size) + $index + 1}} {{ item.Title }} {{ item.province.Name }} {{ item.Month }}/{{ item.Year }} {{ childItem.Url }}
{{ item.Description }}
  Bản ghi mỗi trang
  Hiển thị từ {{ (page - 1) * page_size + 1 }} - {{ item_count < page * page_size | iif : item_count : page * page_size }} của {{ item_count }} mục
  Công bố giá vật liệu các tỉnh thành
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Cát xây Cát xây Cát xây 71000.0000
  Cát xây Cát xây Cát xây 61000.0000
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Cát xây Cát xây Cát xây 71000.0000
  Cát xây Cát xây Cát xây 61000.0000
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Cát xây Nội thành Hà nội m3 71000.0000
  Cát xây Ngoại thành Hà nội m3 61000.0000
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Chủng loại ĐVT Giá bán
  Bạn cần hỗ trợ?