Đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất số 1, thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
3/15/2023
Ngày 06/3/2023, Công ty đấu giá Hợp danh đấu giá Việt Nam có thông báo số 98/2023/TB-ĐGVN về việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu...
Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 thửa đất tại khu xen kẹt xóm Nội (tổ dân phố Nội An), thị trấn Chúc Sơn, 02 thửa đất tại khu Đìa Via (vị trí 1), xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
3/9/2023
Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 thửa đất tại khu xen kẹt xóm Nội (tổ dân phố Nội An), thị trấn Chúc Sơn, 02 thửa đất tại khu Đìa Via (vị trí 1),...
15/03/2023
Ngày 06/3/2023, Công ty đấu giá Hợp danh đấu giá Việt Nam có thông báo số 98/2023/TB-ĐGVN về việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu...
09/03/2023
Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 thửa đất tại khu xen kẹt xóm Nội (tổ dân phố Nội An), thị trấn Chúc Sơn, 02 thửa đất tại khu Đìa Via (vị trí 1),...
Công bố giá vật liệu các tỉnh thành
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Cát xây Cát xây 71000.0000
Cát xây Cát xây Cát xây 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Cát xây Cát xây 71000.0000
Cát xây Cát xây Cát xây 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Cát xây Nội thành Hà nội m3 71000.0000
Cát xây Ngoại thành Hà nội m3 61000.0000
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Chủng loại ĐVT Giá bán
Đối tác
Đất xanh Thăng Long KC
Tome VietY
Sunco Jotun
Bạn cần hỗ trợ?